Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău

și pe robul Tău cu toți ai

casei mele, dezleagă-ne de toată boala

si de tot blestemul, de toată mânia

nenorocirea, clevetirea, invidia,

farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia,

neputința, trufia, și de toate rătăcirile și

greșelile, știute și neștiute, pentru sfânt

numele Tău, că binecuvântat ești

în veci. Amin