Dacă oamenii ar învăța cum să comunice cu adevărat…

Dacă oamenii ar învăța

cum să comunice cu

adevărat, am avea

sufletele și mințile mai

bogate, și poate n-ar mai

curge atâta ură și false

judecăți, ci ne vom

respecta pentru ceea ce

valorăm unii pentru alții.